ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
 
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 145 คน] เมื่อ 27 พ.ย. 2558
การรับชำระภาษีป้าย (1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 152 คน] เมื่อ 27 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2