ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2564
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 33 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2564
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2564
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2564
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2564
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2564
คู่มือแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 112 คน] เมื่อ 03 ก.ค. 2563
ตัวอย่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 115 คน] เมื่อ 03 ก.ค. 2563
บัญชี 5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 103 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2