ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2564
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2564
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2564
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2564
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2564
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2564
คู่มือแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 89 คน] เมื่อ 03 ก.ค. 2563
ตัวอย่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 94 คน] เมื่อ 03 ก.ค. 2563
บัญชี 5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 81 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2