ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
 
คู่มือแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 48 คน] เมื่อ 03 ก.ค. 2563
ตัวอย่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 50 คน] เมื่อ 03 ก.ค. 2563
บัญชี 5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 74 คน] เมื่อ 11 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1