ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท(LPA)
 
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
 
รายงานผลการประเมิน LPA ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 188 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2562
คะแนน LPA ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 233 คน] เมื่อ 20 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1