ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
   
 
   หัวข้อ แค่ไหนถึงจะมีส่วนได้เสีย หัวข้อ ทำไมสองมาตรฐาน หัวข้อ คลีนิกเถื่อนหรือเปล่า หัวข้อ ข้อมูลคนต่างด้าว หัวข้อ 5ปี มีงานอะไรบ้าง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563