กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ประจำปี 2562 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายละเอียด :
    

 ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562 องค์การบริหารสวนตำบลนาวง จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ในหัวข้อ  เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดย  วิทยากรพิเศษ ผศ.อบ  แก้วชูเสน  อาจารย์ประจำวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562 องค์การบริหารสวนตำบลนาวง จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ในหัวข้อ  เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   และอบรมในหัวข้อ  เรื่อง  ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดย  วิทยากรจาก สำนักงาน  ปปช.ประจำจังหวัดตรัง โดย นายยุทธนา  วิมลเมือง   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ


JOKER123
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 1122 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**